PURIFIED METAL COMPANY

INNOVATIE

Purified Metal Company wordt gedreven door innovatie. Het doel is het realiseren van een fabriek die in staat is om asbest verontreinigd staalschroot te recyclen. Dit is een innovatief en gepatenteerd proces. Het gerecyclede product is een hoogwaardige grondstof die ingezet kan worden door staalfabrikanten om nieuwe staalproducten te produceren.

CIRCULAIR

Het circulaire proces zet gevaarlijk afval om in hoogwaardige grondstoffen. Tijdens het proces wordt de asbestvezel vernietigd en vormt het geen gevaar meer voor mens en milieu. 

MENS EN MILIEU

De methode van Purified Metal Company is veiliger voor mens en milieu omdat het materiaal niet langer gestort wordt, maar een nuttige toepassing krijgt. In sommige gevallen hoeft het asbest niet langer verwijderd te worden waardoor het risico op vezelemissie beperkt wordt. Dit voorkomt blootstelling van medewerkers en levert bovendien een kostenvoordeel op.  

ONTWIKKELING

Voor het realiseren van de fabriek worden verschillende onderzoeksfasen doorlopen. De verschillende fasen worden uitgevoerd met internationaal toonaangevende partijen die gespecialiseerd zijn op het gebied van asbestinventarisatie, metallurgie, afvalinzameling en engineering. Door dit consortium is het mogelijk om de fabriek op industriële schaal te ontwikkelen. 

KETENSAMENWERKING

Inventariseren, slopen en saneren zijn werkzaamheden die uitgevoerd worden door verschillende partijen in de asbestsector. Deze verschillende partijen en objecteigenaren kunnen door middel van samenwerking met Purified Metal Company hun materiaal op volledig circulaire wijze recyclen. Purified Metal Company gaat graag samenwerking aan met partijen die actief zijn in de asbestketen.

RECYCLING

De huidige methoden zijn gericht op het selectief verwijderen van asbest. Het asbesthoudende object wordt zo goed mogelijk gereinigd. Dit is een kostbaar en tijdrovend proces waarbij er asbestafval ontstaat. Als het object na reiniging asbestvrij verklaard kan worden, mag het verkocht worden als schone grondstof. In veel gevallen wordt dit niveau onvoldoende bereikt en dient het staal alsnog gestort te worden als gevaarlijk afval. Met het circulaire proces van Purified Metal Company wordt asbest verontreinigd staalschroot volledig gerecycled. Dit is duurzamer en goedkoper dan storten.