NIEUWS

Doorbraak in de recycling van vervuild metaal

Het Nederlandse bedrijf Purified Metal Company wil in Delfzijl een uiterst moderne fabriek bouwen om vervuild staalschroot te recyclen tot een hoogwaardige grondstof voor de staalindustrie. Hierbij verdwijnt de vervuiling en wordt fors CO2 bespaard ten opzichte van staal uit ijzererts.

 

Delfzijl, 12 mei 2017. Met het tekenen van de grondovereenkomst tussen Groningen Seaports en Purified Metal Company deze week is de eerste stap gezet op weg naar innovatieve metaalrecycling in Delfzijl. Het betreft een perceel ter grootte van 3,8 hectare in de directe omgeving van het onlangs geopende zonnepanelenpark. 

 

Purified Metal Company heeft als eerste ter wereld een gepatenteerd proces ontwikkeld om bijvoorbeeld asbesthoudend metaalschroot te recyclen. Doordat de staalsmelt een temperatuur van 1.500°C bereikt, worden de gevaarlijke asbestvezels afgebroken tot zand, glas en magnesiumoxide. De geheel gesloten fabriek is speciaal ontworpen om de veiligheid van mens en milieu te garanderen tijdens verwerking en transport. Zo wordt er enkel gebruik gemaakt van beproefde technieken die in andere sectoren al ruimschoots hun betrouwbaarheid hebben bewezen.

 

Groningen Seaports en de wethouder Rijzebol van Delfzijl zijn blij met de komst van de wereldprimeur naar Delfzijl. “In de vergunningverlening wordt de garantie vastgelegd dat dit een absoluut veilig procedé is voor zowel de mensen die er werken als de omgeving. Het sluiten van materiaalstromen is de essentie van de circulaire economie. Dat sluit goed aan bij onze visie op duurzaamheid. Daarom zijn we er trots op dat Purified Metal Company voor Delfzijl heeft gekozen”, aldus de wethouder. Hij vervolgt: “Hergebruik van staal scheelt bovendien enorm in de totale CO2-uitstoot. Purified Metal Company past dus heel goed in de Groene Havenvisie 2030. En de werkgelegenheid voor 70 mensen is zeer welkom.”

 

Purified Metal Company is momenteel bezig met de aanvraag van alle benodigde vergunningen voor de bouw en het in bedrijf nemen van de faciliteit. Het Nederlandse bedrijf hoopt nog dit jaar te kunnen beginnen met de bouw. 


Over Purified Metal Company
Purified Metal Company is het eerste bedrijf ter de wereld met een milieuvriendelijke en economisch haalbare methode om vervuild staalschroot te recyclen tot hoogwaardige grondstoffen voor de staalindustrie. Kijk voor meer informatie op de website: http://www.purifiedmetal.com   

 

------

 

Voor de redactie (niet voor publicatie):
De directie van Purified Metal Company is beschikbaar voor interviews. Het is mogelijk hiervoor een afspraak te maken via contactpersoon Alexander Duyndam (06-81 85 91 06).

CONCEPT ENGINEERING AFGEROND!

Rotterdam, 15 april 2016


De concept engineering van de eerste fabriek van PMC is afgerond. PMC heeft hiervoor samengewerkt met twee toonaangevende partners. Küttner GmbH heeft de proces- en installatie-engineering verzorgd en Royal HaskoningDHV heeft het civieltechnische deel uitgevoerd.


Küttner, die ook betrokken is geweest in het onderzoek van de technische universiteit Aken, heeft volledig vertrouwen in het proces uitgesproken. Daarbij zal Küttner de fabriek turn-key opleveren en garant staan voor de werking van de fabriek en een schoon, asbestvrij schroot product, de Purified Metal Blocks™. 


Met het afronden van deze fase zijn de operationele kosten van een werkende fabriek berekend en is de hoogte van de benodigde investering bekend. Daarnaast zijn er prachtige 3D modellen van de toekomstige fabriek gemaakt.

De afronding van deze fase toont de haalbaarheid van het PMC proces aan en is voor PMC een cruciale stap op weg naar de realisatie. Het inzicht in de operationele kosten en de noodzakelijke investering leidt tot een solide financieel model.  Deze resultaten leiden tot vertrouwen bij onder meer lokale en regionale bestuurders en mogelijke investeerders.

PMC PROCES AANGETOOND!

Maart 2016


Het afgelopen jaar is Purified Metal Company een samenwerking aangegaan met de Technische Universiteit van Aken. De RWTH Aachen (IEHK) is een toonaangevend instituut op het gebied van de metallurgie en beschikt over een laboratorium met ovens, die tot 500 kg staal kunnen smelten. Doel van de samenwerking was het uitvoeren van een validatieonderzoek. Purified Metal Company heeft aan de universiteit gevraagd om te onderzoeken of het PMC proces geschikt is om asbest vervuild staal te behandelen zodat asbestvezels vernietigd worden en er een schoon staal product ontstaat. Professor Senk heeft het project begeleid en staat wereldwijd bekend om zijn kennis en bekleedt de leerstoel Metallurgie van Ijzer en Staal.  Hij wordt aangemerkt als een van de meest vooraanstaande hoogleraren in zijn vakgebied.


De resultaten van het onderzoek zijn onlangs opgeleverd door de universiteit. Het rapport is uitvoerig, echter de inhoud van het rapport kan als volgt worden samengevat: 


  • De Universiteit RWTH Aachen bevestigt dat de temperaturen en omstandigheden in het proces van PMC zorgen voor decompositie van asbestvezels. 
  • Het resultaat van de decompositie, het zand- en glasachtige product, wordt voor het overgrote gedeelte opgenomen in de slak. Deze slak ontstaat als bijproduct tijdens het smeltproces van het vervuilde staalschroot en kan worden gecertificeerd als nuttige bouwstof na scheiding van de smelt.
  • Het vloeibare staal in de smelt is vrij van onzuiverheden en kan worden ingezet als nuttige grondstof. 
  • Tijdens het laden van de smeltoven kunnen asbestvezels vrijkomen die worden afgevangen door een afvoergasreinigingssysteem. De vezels kunnen worden vernietigd door middel van naverbranding of afgevangen door filtratie.  


De gunstige resultaten van het onderzoek zijn gebruikt voor de engineering van een fabriek op industriële schaal. De resultaten van dit engineeringstraject worden binnenkort verwacht.