NIEUWS

Financiering rond voor bouw staalrecyclingsfabriek in Delfzijl

Het Nederlandse bedrijf Purified Metal Company heeft de financiering rond voor de bouw van een uiterst moderne fabriek die vervuild staalschroot recyclet tot een hoogwaardige grondstof voor de staalindustrie. Hierbij verdwijnt de vervuiling en wordt 150.000 ton CO2 per jaar bespaard ten opzichte van de productie van staal uit ijzererts. Deze CO2-besparing komt overeen met de jaarlijkse uitstoot van 45.000 personenauto’s. Het bedrijf hoopt uiterlijk juli 2020 de fabriek operationeel te hebben.

​​​​​​​

Delfzijl, 12 juli 2018. Een consortium van publieke en private partijen investeert in de bouw van een fabriek om de waardeketen voor vervuild staalschroot te sluiten. Het is met grote vreugde dat Purified Metal Company nu het startschot kan geven voor de bouw die direct zal starten in Delfzijl, provincie Groningen.


De bestaande aandeelhouders, Jansen Recycling Group uit Dordrecht, actief in de metaal recycling en vanaf de start van Purified Metal Company betrokken als investeerder en de drie oprichters Nathalie van de Poel, Jan Henk Wijma en Bert Bult hebben versterking gekregen. Nu  stappen NIBC Bank, NOM (Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland) en het GROEIfonds van de Economic Board Groningen in als aandeelhouders. BNG Bank en de Rabobank Utrecht en Omstreken completeren de financiering. Purified Metal Company maakt verder gebruik van de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) uitgevoerd door de Provincie Groningen en de Garantie Ondernemingsfinanciering Energietransitie Financieringsfaciliteit (GO-ETFF) van de Rijksoverheid uitgevoerd door BNG Bank en NIA (het Nederlands Investerings Agentschap). EY Transaction Advisory Services was nauw betrokken bij de totstandkoming van de transactie.


Directeur en medeoprichter, Jan Henk Wijma, is heel blij met de totstandkoming van de financiering: “Het was een intensief proces om de juiste partijen aan ons plan voor een circulaire oplossing voor vervuild staal te verbinden. Maar uiteindelijk heeft onze aanpak en kennisopbouw, de samenwerking met toonaangevende partijen, het innovatieve proces en de sluitende business case de doorslag gegeven. Nu kan daadwerkelijk de recycling van vervuild staalschroot, afkomstig van bijvoorbeeld treinen, industriële installaties, gebouwen en boorplatforms, worden gerealiseerd. Vervuild metaalschroot dat nu nog onder de grond verdwijnt. Ik ben heel dankbaar voor het getoonde vertrouwen van alle partijen die direct en indirect participeren in Purified Metal Company.” 


Purified Metal Company heeft reeds alle noodzakelijke vergunningen voor de bouw van de recyclingsfaciliteit ontvangen. Het gerenommeerde Duitse ingenieursbureau Küttner GmbH & Co. uit Essen en Visser & Smit Bouw, onderdeel van VolkerWessels, zullen de innovatieve fabriek turnkey gaan bouwen en in juli 2020 werkend overdragen aan Purified Metal Company. Eind mei van dit jaar maakte het bedrijf al de samenwerking bekend met RENEWI voor inzameling en veilig transport naar de fabriek van ernstig vervuild staalschroot.


Over Purified Metal Company
Purified Metal Company is het eerste bedrijf ter de wereld met een milieuvriendelijke en economisch haalbare methode om vervuild staalschroot te recyclen tot hoogwaardige grondstoffen voor de staalindustrie. Kijk voor meer informatie op de website:

http://www.purifiedmetal.com   


------
Voor de redactie (niet voor publicatie):
De directie van Purified Metal Company is beschikbaar voor interviews. Het is mogelijk hiervoor een afspraak te maken via contactpersoon Renske Solkesz (06-24 29 20 88).

Circulaire oplossing voor met asbest en andere toxische stoffen vervuild staal een stap dichterbij 

Renewi en Purified Metal Company bezegelen exclusieve samenwerking

 

De samenwerking van toonaangevend waste-to-product bedrijf Renewi en start-up Purified Metal Company (PMC) brengt een unieke en veilige oplossing voor de grote hoeveelheid met asbest verontreinigd staal een stap dichterbij. De samenwerking biedt voordelen voor klant en milieu door omzetting van complexe afvalstromen in waardevolle grondstoffen en beperking van de CO2-uitstoot.
 

Asbest werd vooral tussen 1960 en 1993 veel gebruikt in gebouwen, installaties, schepen en woningen. Voor veel van deze objecten eindigt de komende jaren de economische levensduur, waardoor er relatief veel staalschroot vrijkomt dat met asbest is vervuild. Asbest is schadelijk voor de gezondheid, waardoor sanering een zeer arbeidsintensief en kostbaar proces is en het vervuilde materiaal of het asbest gecontroleerd gestort moet worden. Door het te storten, verschuiven we het verwerkingsprobleem echter naar toekomstige generaties.


PMC biedt een unieke oplossing: het wordt de eerste recyclingfabriek met een specifieke industriële verwerkingsmethode voor met asbest vervuild staal. Het proces is volledig opgebouwd uit bestaande en bewezen technieken en machines uit verschillende industrieën. Het is een uniek en zeer innovatief proces dat wereldwijd nog nergens op deze wijze wordt toegepast. De asbestvezelstructuur wordt tijdens het proces vernietigd, zodat het geen gevaarlijke stof meer is. Maar ook andere gevaarlijke stoffen, zoals chroom 6 en kwik, waarmee het staal is vervuild worden afgevangen of geneutraliseerd. Het staal wordt tijdens het proces gereedgemaakt voor hergebruik als premium grondstof in de vorm van Purified Metal Blocks (PMB’s). 


Deze innovatieve methode van PMC is veiliger voor mens en milieu, omdat het materiaal niet langer gestort wordt en op een veilige manier een nuttige toepassing krijgt. Daarnaast is de methode betaalbaarder en efficiënter dan de bestaande saneringsmethodes. De fabriek is speciaal ontworpen voor het recyclen van staal dat met asbest (of andere gevaarlijke stoffen) is vervuild: gevaarlijk afval in, producten uit! De verwachting is dat de fabriek in 2020 operationeel is.


Vanuit haar visie ‘Waste no More’, is Renewi continu op zoek naar nieuwe en innovatieve manieren om afvalstromen te verwerken tot waardevolle grondstoffen. De samenwerking met PMC sluit hier perfect op aan. Als partner van PMC is Renewi de enige partij die direct vervuild staal levert aan PMC. Renewi verzorgt namelijk de logistieke kant van de circulaire oplossing: de inzameling en het transport. 


Gijs Derks, Commercieel directeur van Renewi, is zeer te spreken over de samenwerking: “De verwerkingsmethode van PMC biedt een unieke oplossing voor deze afvalstroom. Met de samenwerking brengen we niet alleen onze visie in praktijk, maar onderstrepen we ook onze leidende positie binnen de bouwsector als waste-to-product dienstverlener.”


Jan Henk Wijma, Algemeen directeur en medeoprichter van PMC, deelt het enthousiasme: “Het is fantastisch om te zien dat een idee dat we een aantal jaar geleden hadden nu ook werkelijkheid wordt. Door de samenwerking met een toonaangevend bedrijf als Renewi bieden we een circulaire én veilige oplossing voor de inzameling, het transport en verwerking van met asbest verontreinigd staal tot hoogwaardige grondstof voor staalfabrikanten. Daarmee zetten we een belangrijke eerste stap in onze missie: wereldwijd 0 kg staal de grond in!” 

Doorbraak in de recycling van vervuild metaal

Het Nederlandse bedrijf Purified Metal Company wil in Delfzijl een uiterst moderne fabriek bouwen om vervuild staalschroot te recyclen tot een hoogwaardige grondstof voor de staalindustrie. Hierbij verdwijnt de vervuiling en wordt fors CO2 bespaard ten opzichte van staal uit ijzererts.

 

Delfzijl, 12 mei 2017. Met het tekenen van de grondovereenkomst tussen Groningen Seaports en Purified Metal Company deze week is de eerste stap gezet op weg naar innovatieve metaalrecycling in Delfzijl. Het betreft een perceel ter grootte van 3,8 hectare in de directe omgeving van het onlangs geopende zonnepanelenpark. 

 

Purified Metal Company heeft als eerste ter wereld een gepatenteerd proces ontwikkeld om bijvoorbeeld asbesthoudend metaalschroot te recyclen. Doordat de staalsmelt een temperatuur van 1.500°C bereikt, worden de gevaarlijke asbestvezels afgebroken tot zand, glas en magnesiumoxide. De geheel gesloten fabriek is speciaal ontworpen om de veiligheid van mens en milieu te garanderen tijdens verwerking en transport. Zo wordt er enkel gebruik gemaakt van beproefde technieken die in andere sectoren al ruimschoots hun betrouwbaarheid hebben bewezen.

 

Groningen Seaports en de wethouder Rijzebol van Delfzijl zijn blij met de komst van de wereldprimeur naar Delfzijl. “In de vergunningverlening wordt de garantie vastgelegd dat dit een absoluut veilig procedé is voor zowel de mensen die er werken als de omgeving. Het sluiten van materiaalstromen is de essentie van de circulaire economie. Dat sluit goed aan bij onze visie op duurzaamheid. Daarom zijn we er trots op dat Purified Metal Company voor Delfzijl heeft gekozen”, aldus de wethouder. Hij vervolgt: “Hergebruik van staal scheelt bovendien enorm in de totale CO2-uitstoot. Purified Metal Company past dus heel goed in de Groene Havenvisie 2030. En de werkgelegenheid voor 70 mensen is zeer welkom.”

 

Purified Metal Company is momenteel bezig met de aanvraag van alle benodigde vergunningen voor de bouw en het in bedrijf nemen van de faciliteit. Het Nederlandse bedrijf hoopt nog dit jaar te kunnen beginnen met de bouw. 


Over Purified Metal Company
Purified Metal Company is het eerste bedrijf ter de wereld met een milieuvriendelijke en economisch haalbare methode om vervuild staalschroot te recyclen tot hoogwaardige grondstoffen voor de staalindustrie. Kijk voor meer informatie op de website: http://www.purifiedmetal.com   

 

------

 

Voor de redactie (niet voor publicatie):
De directie van Purified Metal Company is beschikbaar voor interviews. Het is mogelijk hiervoor een afspraak te maken via contactpersoon Alexander Duyndam (06-81 85 91 06).

CONCEPT ENGINEERING AFGEROND!

Rotterdam, 15 april 2016


De concept engineering van de eerste fabriek van PMC is afgerond. PMC heeft hiervoor samengewerkt met twee toonaangevende partners. Küttner GmbH heeft de proces- en installatie-engineering verzorgd en Royal HaskoningDHV heeft het civieltechnische deel uitgevoerd.


Küttner, die ook betrokken is geweest in het onderzoek van de technische universiteit Aken, heeft volledig vertrouwen in het proces uitgesproken. Daarbij zal Küttner de fabriek turn-key opleveren en garant staan voor de werking van de fabriek en een schoon, asbestvrij schroot product, de Purified Metal Blocks™. 


Met het afronden van deze fase zijn de operationele kosten van een werkende fabriek berekend en is de hoogte van de benodigde investering bekend. Daarnaast zijn er prachtige 3D modellen van de toekomstige fabriek gemaakt.

De afronding van deze fase toont de haalbaarheid van het PMC proces aan en is voor PMC een cruciale stap op weg naar de realisatie. Het inzicht in de operationele kosten en de noodzakelijke investering leidt tot een solide financieel model.  Deze resultaten leiden tot vertrouwen bij onder meer lokale en regionale bestuurders en mogelijke investeerders.

PMC PROCES AANGETOOND!

Maart 2016


Het afgelopen jaar is Purified Metal Company een samenwerking aangegaan met de Technische Universiteit van Aken. De RWTH Aachen (IEHK) is een toonaangevend instituut op het gebied van de metallurgie en beschikt over een laboratorium met ovens, die tot 500 kg staal kunnen smelten. Doel van de samenwerking was het uitvoeren van een validatieonderzoek. Purified Metal Company heeft aan de universiteit gevraagd om te onderzoeken of het PMC proces geschikt is om asbest vervuild staal te behandelen zodat asbestvezels vernietigd worden en er een schoon staal product ontstaat. Professor Senk heeft het project begeleid en staat wereldwijd bekend om zijn kennis en bekleedt de leerstoel Metallurgie van Ijzer en Staal.  Hij wordt aangemerkt als een van de meest vooraanstaande hoogleraren in zijn vakgebied.


De resultaten van het onderzoek zijn onlangs opgeleverd door de universiteit. Het rapport is uitvoerig, echter de inhoud van het rapport kan als volgt worden samengevat: 


  • De Universiteit RWTH Aachen bevestigt dat de temperaturen en omstandigheden in het proces van PMC zorgen voor decompositie van asbestvezels. 
  • Het resultaat van de decompositie, het zand- en glasachtige product, wordt voor het overgrote gedeelte opgenomen in de slak. Deze slak ontstaat als bijproduct tijdens het smeltproces van het vervuilde staalschroot en kan worden gecertificeerd als nuttige bouwstof na scheiding van de smelt.
  • Het vloeibare staal in de smelt is vrij van onzuiverheden en kan worden ingezet als nuttige grondstof. 
  • Tijdens het laden van de smeltoven kunnen asbestvezels vrijkomen die worden afgevangen door een afvoergasreinigingssysteem. De vezels kunnen worden vernietigd door middel van naverbranding of afgevangen door filtratie.  


De gunstige resultaten van het onderzoek zijn gebruikt voor de engineering van een fabriek op industriële schaal. De resultaten van dit engineeringstraject worden binnenkort verwacht.