PARTNERS

Jansen Recycling Group is een van de grootste recyclers van ferro en non-ferro materialen in de Benelux. Vanuit twee werven in Dordrecht en Vlaardingen wordt met een team van 70 enthousiaste medewerkers hard gewerkt aan de visie: ‘Werken aan een wereld zoals die bedoeld is’. Dit betekent dat we een positieve impact willen hebben op de mens en het milieu, onze kernactiviteit is dan ook het in de kringloop houden van waardevolle grondstoffen. Jaarlijks gaat dit om ruim 500.000 ton aan ferro- en non-ferro materialen, afkomstig van metaalverwerkende industrieën, sloopbedrijven en metaalhandelaren. Na sortering, verkleining en verwerking wordt dit materiaal als secundaire grondstof geleverd aan staalfabrieken en smelterijen, wereldwijd. Als aandeelhouder en financier is Jansen Recycling Group vanaf het eerste begin nauw betrokken. PMC biedt met de nieuwe fabriek een oplossing voor vervuild staalschroot, een probleem dat wij vanuit de schrootmarkt goed kennen. Het concept van PMC past naadloos in onze ambitie om innovatieve, circulaire oplossingen te realiseren.


Meer dan 60 jaar ervaring en kennis op het gebied van industriële fabrieksengineering met een speciale focus op: materiaal handling; industriële ovens; afvoergasreiniging en hitte behandeling. Visser & Smit Bouw (een VolkerWessels onderneming) is een innovatieve bouwer met 150 jaar ervaring en kennis van de nieuwste technologieën. We ontwerpen, realiseren en onderhouden blijvend aantrekkelijke huisvesting in de complexe utiliteitsbouw en in de industriebouw. We doen dat voor trotse opdrachtgevers die net als wij plezier beleven aan het proces en gebruik van ons product, dat we meerjarig in topconditie kunnen (onder)houden.
 
Dagelijks realiseren we projecten in met name logistiek complexe gebieden, zoals binnenstedelijk en locaties die 24 uur per dag moeten blijven functioneren. Denk hierbij aan energiecentrales, industriële plants,  binnenstedelijke herontwikkeling, luchthavens en academische ziekenhuizen. We doen dit op basis van allerlei contractvormen, van DBFMO, alliantie, design & construct en bouwteam tot traditionele bestekken.

SGS is wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering. Zij staan bekend als de global benchmark voor kwaliteit en integriteit. SGS onderhoudt wereldwijd een netwerk van ca. 1650 kantoren en laboratoria met meer dan 80.000 werknemers.


De afdeling van Ferro Metallurgie is actief op het gebied van onderwijs en doet wetenschappelijk onderzoek op het gebied van staalproductie en staalverwerking evenals het legeren met non-ferro metalen. De onderzoeksprojecten zijn gericht op actuele vraagstukken en dragen daarmee bij aan het oplossen van huidige problemen binnen de industrie. Educatie en onderzoek aan de IEHK zijn georganiseerd binnen de stoel van Ferro Metallurgie van Prof. Bleck, en de stoel van Metallurgie van Ijzer en Staal bestuurd door Prof. Senk.Royal HaskoningDHV is een onafhankelijk, internationaal advies-, ingenieurs- en projectmanagementbureau sinds 1881. Onze circa 7.000 professionals leveren diensten op het gebied van energie, gebouwen, industrie, infrastructuur, luchtvaart, maritiem, mijnbouw, stedelijk en landelijk gebied, transport en water in meer dan 130 landen. Ons doel is toegevoegde waarde te realiseren voor onze publieke en private klanten en tegelijkertijd bij te dragen aan oplossingen voor wereldwijde uitdagingen. Deze zijn onder meer de groeiende wereldbevolking en de gevolgen voor onze stedelijke gebieden waaronder de beschikbaarheid van grondstoffen, de vraag naar energie en anders omgaan met afval.


EIT RawMaterials, geïnitieerd door het EIT (European Institute of Innovation and Technology), een orgaan van de Europese Unie, is het grootste en sterkste consortium in de grondstoffensector wereldwijd. De visie van deze organisatie is een Europese Unie waarin grondstoffen een strategische sterkte zijn. De missie is om het concurrentievermogen, de groei en de aantrekkelijkheid van de Europese grondstoffensector te stimuleren via radicale innovatie en ondernemerschap.


EIT RawMaterials verenigt meer dan 100 partners - universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijven - uit meer dan 20 EU-landen. Zij werken samen aan het vinden van nieuwe, innovatieve oplossingen voor het veiligstellen van de levering van grondstoffen en het verbeteren van de sector over de gehele waardeketen – van winning tot verwerking, van recycling te hergebruiken.


Er zijn zes regionale vestigingen in België, Finland, Frankrijk, Italië, Polen en Zweden. Deze zogenaamde co-locatie centra vertegenwoordigen de verschillende regionale ecosystemen en bouwen bruggen tussen het bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs.


EIT RawMaterials streeft naar een significante verbetering van de innovatie in de grondstoffensector door het delen van kennis, informatie en expertise. Ondernemers, Start-ups en Kleine en Middelgrote Ondernemingen ontvangen financiering en ondersteuning via het partnernetwerk en samenwerking bij activiteiten.


EIT RawMaterials zal een aanzienlijke impact hebben op het Europese concurrentievermogen en de werkgelegenheid door het bevorderen van innovatie en het in staat stellen van studenten, ondernemers en onderwijs partners richting de circulaire economie te bewegen. Dit zal resulteren in de introductie van innovatieve en duurzame producten, processen en diensten, alsmede getalenteerde mensen hetgeen zal leiden tot meer economische, ecologische en sociale duurzaamheid voor de Europese samenleving.


SGS is wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering. Zij staan bekend als de global benchmark voor kwaliteit en integriteit. SGS onderhoudt wereldwijd een netwerk van ca. 1650 kantoren en laboratoria met meer dan 80.000 werknemers.